top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv.Ümit İbrahim Ildırar

Zina (Aldatma) Sebebi İle Boşanma

Zina (aldatma)  4271 Türk Medeni Kanununun düzenlediği özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir.  Bu bakımdan zina olgusunun ispatlanması halinde, olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilmektedir.


Evlilik birliği eşler için çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bunların başında cinsel sadakat gelir. Bu nedenle zina hemen hemen her devirde evlilik birliğine karşı yapılmış en büyük hakaret olarak kabul edilmiştir.  Zina kavramı kısaca evli bir kimsenin eşinden başkasıyla cinsi münasebette bulunması olarak açıklanabilir.


Zinanın varlığı için öncelikle taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması gerekmektedir. Eşler birbirlerinden ayrı yaşasalar dahi birbirlerine karşı cinsel sadakat yükümlülükleri devam ettiği için zina durumunda bu sebebe dayanarak boşanma davası açılabilir.


Zinanın varlığı için bir diğer unsur ise cinsel ilişkinin gerçekleşmesidir. Bu bakımdan her şekilde kurulan cinsel ilişki zina sayılmaktadır. Eşlerden birisinin üçüncü bir kişi ile zorunluluk bulunmaksızın aynı otelde konaklaması, yalnız olarak aynı evde gecelemesi zinanın varlığını gösteren olaylardandır. Bununla birlikte; okşama, kucaklaşma, öpüşme gibi hareketler ise her ne kadar sadakatsizlik kavramı içerisinde değerlendirilse de zina aşamasına ulaşmadığı için kanunun kabul ettiği anlamda zina sayılmaz.


Zinanın varlığı için bir diğer unsur ise kusur unsurudur. Bu nedenle zinanın varlığı için cinsel ilişkinin isteyerek olması gerekir. Dolayısıyla tecavüze uğrama, ağır uyku, kendini bilemeyecek seviyede sarhoşluk gibi durumlarda kusur unsuru gerçekleşmediği için zina sebebine dayanarak boşanma davası açılamaz.


Evlilik dışı cinsel ilişki, yukarıda sayılan istek dışı haller haricinde herhangi bir sebeple meşrulaştırılamaz. Bu bakımdan iktidarsızlık, kadının rahminin bulunmaması, cinsel soğukluk, ilgisizlik gibi nedenler cinsel sadakatsizliği meşru kılmaz.


Zina sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için, zina olgusunun varlığını iddia eden tarafın bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Zina olgusu her tür kanıtla ispat olunabilir. Uygulamada özellikle, zührevi hastalığa yakalanmak, gebe kalmak, bilgisayar kayıtları, otel kayıtları gibi deliller zinanın ispatı için kullanılmaktadır.


Zinaya dayalı olarak boşanma davası açılabilmesi için, aldatılan eşin  zina eylemini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay, her halde zina gerçekleştikten sonra 5 yıl içerisinde zina sebebine dayanarak boşanma davasını açması gerekmektedir. Aksi takdirde zinaya dayalı olarak boşanma davası açma hakkı düşer.


Aynı şekilde zina olayını öğrendikten sonra eşini affeden tarafın da artık zinaya dayanarak dava açması mümkün değildir. Affetmek açıkça olabileceği gibi örtülü de olabilir. Örneğin zina yapan eşi ile bu durumu bilerek tatile çıkan kişinin eşini affettiği varsayılacaktır.


Zina sebebiyle boşanmada, boşanmanın yanında unsurları bulunması halinde dava açan eş lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilebilir. Ayrıca zina durumunda, zina yapan eşin, eşlerin malvarlığı üzerindeki artık değer alacağının azaltılması da söz konusu olabilmektedir.

Comments


bottom of page