top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv.Ümit İbrahim Ildırar

Boşanma Davalarında Tanık Anlatımları

Boşanma davalarında taraflar üzerinde anlaşamadıkları çekişmeli vakıaları çeşitli vasıtalarla ispat etmek yükümlülüğündedirler.  İspat yükü kural olarak iddia edilen vakıadan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.


Boşanma davalarında, bu davaların niteliği itibarı ile, en yoğun olarak kullanılan ispat yöntemi tanık anlatımlarıdır.  Aksine ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı takdirde tanıkların gerçeği söylemiş oldukları kabul edilmektedir.


Taraflar, iddia ettikleri olguların ispatı için genellikle akrabalarını tanık olarak göstermektedir. Belirtmek gerekir ki, tanıkların akraba olmaları sırf bu nedenle tanıkların gerçekleri aktarmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla yakın akrabaların dahi tanıklıkları geçerlidir. Ancak tanıkların gerçeği söylememiş olduklarını gösteren inandırıcı vakıaların bulunması durumunda mahkeme tanık ifadelerine itibar etmemelidir. Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir.


“Kocanın tanıklarının görgüye dayalı beyanına, sırf akraba oluşları nedeniyle mahkemece itibar edilmemesi usul ve yasaya aykırıdır” (Y2HD, E.2014/26168, K.2014/25672)


Tanık anlatımları inandırıcı, çelişki içermeyen bir şekilde olmalı ve görgüye dayanmalıdır. Çelişki içeren, özellikle “tarafların evliliğini kurtarmaya yönelik” tanık anlatımları mahkeme tarafından dikkate alınmamalıdır. Aynı şekilde olayın özellikleri dahilinde inandırıcı olmayan tanık beyanları da hükme esas alınmaz.


Boşanma davasında tanıkların, tanıklık yapacakları olaylara bizzat şahit olmaları gerekmektedir. Görgüye dayalı olmayan tanık ifadeleri geçersizdir. Tanıkların, tanıklık yaptıkları olay sırasında farklı bir yerde bulunmaları, beyanlarının davanın taraflarının veya üçüncü kişilerin aktarımlarına dayanması durumunda tanık anlatımları hükme esas alınamaz. Ayrıca tanıkların, şahitlik edecekleri konuları somutlaştırması, anlatımlarının yer ve zamanı içermesi gerekmektedir.


Tanıkların yukarıda açıklanan koşulları taşıyan beyanları, boşanma davasının tarafları bakımından iddialarını ispatlamalarını sağlayan önemli bir delildir. Mahkeme bu şartları taşıyan tanık ifadeleri ve diğer delilleri birlikte değerlendirerek boşanma davasını sonuçlandıracaktır.

Comments


bottom of page