top of page

Tüketici Hukuku

İletişim

Telefon: +90 555 998 29 80

Whatsapp ile iletişime geçmek için tıklayın

Tüketici ile tacir arasındaki eser, alım, satım, kiralama vb. işlemlerden doğan uyuşmazlıklar tüketici hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Tüketici hukuku, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk dalıdır.

Av. Ümit İbrahim Ildırar Hukuk Bürosu olarak  müvekkillerimize tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi ile tüketiciler lehine Tüketici Hakem Heyeti‘ne başvurulması, harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi, danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tüketici Hukuku kapsamında sunulan hizmetlerden bazıları:

Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten doğan ihtilafların çözümü

Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Alım- satım sözleşmeleri

bottom of page