top of page
logo.png

Aile Hukuku

Boşanma davası, velayet, boşanma veya nişanlılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat, eşler arasında mal rejimleri, aile içi şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı alınması, nafaka, yurtdışında verilen boşanma kararlarının tenfizi, soybağı kurulması vs. aile hukukunun konularını oluşturmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, tapu iptal ve tescil davaları, kira sözleşmesi, kiracı- kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar, taşınmaz alım-satım sözleşmeleri, ayni ve şahsi hak tesisi vs. gayrimenkul hukukunun konularını oluşturmaktadır.

Miras Hukuku

Miras davaları, saklı paylı mirasçıların açacağı tenkis davaları, vasiyetname hazırlanması, vasiyetnamenin iptali, vesayet ilamı, mirasın reddi davası, ortaklığın giderilmesi vs. miras hukukunun konularını oluşturmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, kambiyo senedi takipleri, borçluya ait gayrimenkul hak ve alacakların tespiti, iflas erteleme vs icra ve iflas hukukunun konularını oluşturmaktadır.

Whatsapp ile ulaşmak için tıklayın
bottom of page