top of page

Miras Hukuku

İletişim

Telefon: +90 555 998 29 80

Whatsapp ile iletişime geçmek için tıklayın

Miras hukuku, kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere, ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Temelini Anayasa Md. 35'ten alan miras hakkı ile ilgili düzenlemeler T​ürk Medeni Kanunu'nun 495 ila 682. maddeleri arasında yer almaktadır. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, mirası kazanma, miras sözleşmesi, vasiyetname, tereke, muris muvazaası, mirasın reddi gibi konular Miras Hukukunu ilgilendirmektedir.

Tarafımızca veraset ilamının temini, mirastan mal kaçırma, ortaklığın giderilmesi, terekenin tespiti, muris muvazaası gibi miras hukukunun alanına giren dava ve işlerde, müvekkillerimize Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet verilmektedir.

"Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye'deki Miras İşlemleri" isimli yazımızı okumak için tıklayın.

Miras Hukuku kapsamında sunulan hizmetlerden bazıları:

Veraset ilamının temini

Terekenin (miras kalan mal ve hakların) tespiti davası

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası

"Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye'deki Miras İşlemleri" isimli yazımızı okumak için tıklayın.

Muris muvazaasına ilişkin davalar

Mirasın reddi davaları

Tenkis ve denkleştirme davaları

bottom of page