top of page

İcra ve İflas Hukuku

İletişim

Telefon: +90 555 998 29 80

Whatsapp ile iletişime geçmek için tıklayın

İcra ve İflas Hukuku alacaklının, alacağına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için devlet gücü ve aracılığını kullandığı bir hukuk dalıdır. İcra takibinin konusunu bir mahkeme kararı, kambiyo senedi veya ipotek oluşturabileceği gibi ilamsız icra yolu ile de icra takibi yapılabilir. İcra ve İflas hukuku konusunda Av. Ümit İbrahim Ildırar hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin en hızlı şekilde çözüme ulaşması için gerekli işlemleri yapmakta,  bu konu ile ilgili her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Sunulan Hizmetlerin Bazıları:

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

İcra ceza davaları

Konkordato prosedürünün takibi

Menfi tespit davaları

İhtiyati haciz davaları

bottom of page