top of page

Miras Hukuku

Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Türkiye'deki Miras İşlemleri

Whatsapp ile iletişime geçmek için tıklayın

Öncelikle bu yazı yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi aşağıda sayılan sorunlardan bir veya birkaçını yaşayan kişileri ilgilendirmektedir. 

Bilindiği üzere, bir kişinin vefatının ardından mallarının ne şekilde paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalı miras hukukudur. Yurtdışında yaşayan kimselerin miras hukuku konusunda yaşadığı problemler genellikle şunlardır;

a- Yıllardır yurtdışında yaşamaları nedeni ile kişiler, Türkiye'de bulunan akrabalarınca miras hakkından yoksun bırakmak istenilmektedir. Bu nedenle vefat öncesinde murisin (vefat eden kişinin) mallarını kendi üzerine alarak, yurtdışında yaşayan kişinin miras hakkını zedelemektedirler.

b- Türkiye'de bulunan şahıslar miras bırakanın devamlı yanında olmalarını avantaj haline getirerek, ölümden önce mallarını kendi üzerine yaptırmakta ve yurtdışında yaşayan mirasçının miras hakkını zedelemektedirler.

c- Türkiye'deki diğer mirasçılar, başka bir işlem için gerekli olduğunu söylerek, yurtdışında yaşayan mirasçıdan vekalet almakta, bu vekaletnameyi kötüye kullanarak, yurtdışındaki kişinin haklarını zedeleyecek işlemler yapmaktadırlar.

d- Bizzat miras bırakan kişi vasiyeti ile tüm malvarlığını bir başkasına veya başkalarına bırakmış olup, yurtdışında yaşayan kişinin miras hakkını zedelemiştir.

e- Tüm mirasçılar yurtdışında bulunmakta ve miras bırakan şahsın Türkiye'deki mallarını bölüşmek istemektedirler.

f- Vefat eden kişinin evlilik dışı bir çocuğu bulunmakta ve diğer çocuklar mirasta ona pay vermek istememektedirler.

g- Yurtdışında yaşayan kişi, mirasçının borçlarından sorumlu olmamak için Türkiye'de reddi miras yoluna başvurmak istemektedir. 

h-Yurtdışında yaşayan bir kişi, Türkiye'de bulunan mirası için resmi ve geçerli bir vasiyetname düzenlemek istemektedir. 

ı- Mirasçıların bir kısmı yurtdışında yaşamakta olup, Türkiye'de bulunan mirasçılar yurtdışında yaşayan mirasçılara (genellikler kardeşlerine)  miras kalan mallar hakkında  bilgi vermemektedir. Yurtdışında yaşayan kişi kendine ne düştüğünü dahi bilmemektedir. 

j- Mirasçıların bir kısmı yurtdışında yaşamakta olup, miras hakkını ilgilendiren gayrimenkuller, Türkiye'deki mirasçılar tarafından kiralanmaktadır. Yurtdışında yaşayan mirasçılara bu kiradan bahsedilmeyerek miras hakları yok sayılmaktadır.

Bu yazımızda yukarıda belirttiğimiz veya benzer problemleri yaşayan veya yaşadığından şüphelenen okuyucularımızı bilgilendireceğiz. Öncelikle sakin olmalı ve yaşadığınız bu problemlerin çözümü olduğunu bilmelisiniz. 

Bu konu ile ilgili olarak "Başkasına Ait Tapuları Öğrenme/Sorgulama" başlıklı yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Whatsapp ile iletişime geçmek için tıklayın

Yurtdışında Yaşıyorum Miras Hakkımı Nasıl Koruyabilirim? Mirastan Mal Kaçırılmasını Nasıl Engelleyebilirim?

Bilindiği üzere vefat eden kişiye "miras bırakan", miras hakkı sahiplerine "mirasçı" ve miras kalan malların tümüne ise "tereke" denilmektedir.

Bazı mirasçılar, miras bırakanın "yasal mirasçısı" konumundadır. Yasal mirasçılar, tereke üzerinde yasadan kaynaklanan bir miras hakkına sahiptir. Yasal mirasçılar; kan hısımları, evlatlık ve alt soyu ile sağ kalan eşidir. Yasal mirasçılar, miras hakkından belli bir sıraya göre hak kazanırlar. Buna zümre sistemi denilmektedir. Örneğin eğer bir vefat eden kişinin çocukları hayatta ise miras hakkından öncelikle çocuklar yararlanır.

Miras bırakanın çocuklarından bazılarının yurtdışında yaşadığı hallerde, Türkiye'de yaşayan diğer mirasçıların, yurtdışındaki mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile miras bırakanın mallarını kendi üzerine geçirmesi çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Genellikle mirastan mal kaçırma, mal kaçırmanın tapuda "satış işlemi" olarak gösterilmesi yolu ile yapılmaktadır. Örneğin kişi ölmeden önce sahibi olduğu bir evi çocuklarından birine satmaktadır (Çoğu durumda kişinin yaşlı olmasından faydalanılarak bu işlem yapılır).Aslında ortada bir satış işlemi olmamasına rağmen diğer mirasçıları aldatmak adına bu tür bir işlem yapılmaktadır.

Bu durumda hakkı zedelenen kişinin hakkına geri kavuşabilmesi için Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvaazası) davası açması gerekmektedir. Mirastan Mal Kaçırma davası içerisinde farklı davalardan özellikler taşıyan önemli bir miras hukuku davasıdır. Bu tür davalar nitelikleri gereği karmaşık bir sürece sahiptirler.

Bu davada zamanlama ve stateji çok önemlidir. Öncelikle kaçırılan malın bir başkasına satışının engellenmesi için mal üzerine tedbir konulması gerekmektedir. Aksi taktirde hak kaybı söz konusu olabilir. Dava sonunda kaçırılan malın satışı iptal edilerek mirasçı hakkına kavuşabilmektedir.

Anlattığımız üzere bu dava türünde hızlı hareket etmek çok önemlidir. Ayrıca sürecin karmaşık olması nedeniyle miras hakkı zedelenen kişiler mutlaka miras hukuku alanında uzman bir avukattan yardım almalıdır. Hukuki yardım olmaksızın hak kaybı yaşanması oldukça olasıdır.

Tarafımızca tüm Türkiye'deki miras davaları ile ilgili bu konudaki deneyim ve bilgi birikimimiz ile müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaka, çözüm odaklı stratejiler üretmekteyiz. Ücretsiz olarak detaylı bilgi almak için aşağıdaki whatsapp butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Whatsapp ile iletişime geçmek için tıklayın

bottom of page